Predviđeno vreme za isporuku i ugradnju 3-5 dana

    Ugradnja nije uračunata u cenu uređaja

  Ugradnja na području cele Srbije

Uslovi kupovine - opšti uslovi poslovanja

Ugovor izmedju kupca i prodavca o kupovini dobara putem internet prodavnice www.mideaklime.rs

Uslovima kupovine i prodaje, odnosno korišćenja internet prodavnice, definisana su pravila pri kupovini koja obezbeđuju kvalitet naše usluge i zadovoljstvo kupaca.

Prodavac: Web prodavnica mideaklime.rs Russtov PR Servis klima uređaja Milana Vukosa 8, 11000 Beograd, PIB: 113001745 kao pravno ili drugo fizičko lice i za njegov račun koje je angažovano od strane mideaklime.rs

Kupac: Registrovani ili ne registrovani subjekat u internet prodavnici: mideaklime.rs koji vrši porudžbinu on-line a koji plaćanje vrši, opštom uplatnicom ili preko e-bankinga, saglasan sa svim uslovima prodaje,

u daljem tekstu, Ugovor o delu/kupovini dobara:

Čl.1. Korišćenje sajta

Korisnici prihvataju korišćenje sadržaja sajta isključivo za sopstvenu upotrebu i na svoju odgovornost.

Korisnicima sajta strogo je zabranjeno korišćenje specijalizovanih programa (robota, crawlera) radi preuzimanja sadržaja sa sajta, kao i bilo kakvi hakerski napadi u cilju onesposobljavanja sajta. Nedozvoljeno korišćenje sajta smatra se kršenjem pravila i podložno je tužbi.

Bitne odredbe – bitni sastojci ugovora

Čl. 2. Uslovi prodaje

1. Nakon prijema narudžbe putem sajta, prodavac može izvršiti telefonsku potvrdu.
2. Nakon izvršene uplate poručenog proizvoda putem web prodavnice od strane kupca, narudžba je neopoziva.
3. Prodavac se obavezuje da naručene proizvode isporuči ispravne i u roku predviđenim ovim ugovorom.
4. U slučaju eventualne promene prodavac može obavestiti kupca telefonskim ili drugim putem, uključujući i moguću/planiranu promenu cene proizvoda nakon isteka roka plaćanja. Rok za plaćanje potvrđene porudžbine je 1 dan od momenta poručivanja.
5. Sve eventualne promene ne odnose na potvrđene narudžbe.
6. Kupac je dužan da nakon izvršene uplate, konstantno prati i informiše se putem linka koji je dobio u elektroskoj poruci prilikom vršenja porudžbine (Link za praćenje porudžbine) o dodatno kreiranim stavkama, te da postupi u skladu sa ugovorenim. Do objavljivanja dodatno kreiranih stavki na navedenom linku može proteći do 24 časa od momenta kada kupac izvrši plaćanje porudžbine, odnosno Link za praćenje porudžbine će postati aktivan kada kreirane stavke na istom budu objavljene, ili kao druga opcija/mogućnost, da sam kupac u roku od 7 dana, od prodavca zatraži predračun/instrukcije za plaćanje i u tom roku izvrši plaćanje: montaže proizvoda (osim ukoliko u opisu samog proizvoda nije istaknuto da je besplatno) , dostave/isporuke proizvoda (osim ukoliko u opisu samog proizvoda nije istaknuto da je besplatno), instalacionog materijala, ostalog materijala neophodnog za montažu, izlaska ekipe na teren za priključenje proizvoda/montaže. U suprotnom, proizilazi raskid ugovora, prodavac neće snositi odgovornost za nemarnost kupca u bilo kom smislu neispunjenja ugovorenog.

Uređaji se isključivo prodaju po uslovima i cenama prikazanim na sajtu:

- ukoliko naš ovlašćeni servis kupcu izvrši isporuku proizvoda, instalacionog materijala i ugradnju kupljenog proizvoda.

- ukoliko kupac kupovinu uređaja vrši preko našeg Web Shop-a.

Dolazak (izlazak na teren) servisera za priključivanje (montažu) uređaja, po jednom uređaju, za područje grada Beograda naplaćuje se u iznosu od 12000 din., područje Srbije 18000 din., najkasnije 7 dana od datuma izvršene porudžbine, u suprotnom smatraće se da je kupac svojevoljno raskinuo ugovor i odustao od porudžbine, te samim tim prodavac nije u obavezi da mu izvrši povraćaj uplaćenih sredstava/kapare, niti da mu kaparisanu porudžbinu isporuči, obzirom da se uplaćena sredstva smatraju kaparom koju je kupac uplatio svojevoljno i obavezao da se ugovoreni poslovi izvrše i sprovedu do kraja po svim uslovima predviđenim ovim ugovorom. Za kreiranje dodatnih stavki od strane prodavnice i slanja mejlom u vidu instrukcija za plaćanje, ili u vidu predračuna, kupac daje izričitu saglasnost, te se samim tim obavezao da će iste izmiriti u predviđenom roku. Kada kupac izvrši uplatu poručenog uređaja, takva uplata će se smatrati kaparom koja će se uračunati u ispunjenje obaveze onda kada kupac izvrši plaćanje svih ostalih dodatno kreiranih stavki.

Svaka komunikacija između kupca i prodavca odvijaće se isključivo putem mejla: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli., u elektronskoj formi.

Ako je za neizvršenje ugovora odgovorna strana koja je dala kaparu, druga strana može po svom izboru tražiti izvršenje ugovora, ili tražiti naknadu štete, a kaparu uračunati u naknadu, ili se zadovoljiti primljenom kaparom. Ako je za neizvršenje ugovora odgovorna strana koja je primila kaparu, druga strana može, po svom izboru, tražiti izvršenje ugovora, ili tražiti naknadu štete i vraćanje udvojene kapare. U svakom slučaju, kad druga strana traži izvršenje ugovora, ona ima pravo i na naknadu štete koju trpi zbog zadocnjenja. Ugovara se i pravo, da se odustane od ugovora, te se kapara smatra kao odustanica i svaka strana može odustati od ugovora, u tom slučaju, ako odustane strana koja je dala kaparu, ona je gubi, a ako odustane strana koja je kaparu primila, ona je udvojeno vraća. Strana ovlašćena da odustane dužna je dati odustanicu istovremeno sa izjavom o odustajanju.

Kao potrošač izričito sam saglasan te potvrđujem da sam obavešten o podatku da ne mogu koristiti pravo na odustanak, odnosno, okolnostima pod kojima gubim pravo na odustanak od ugovora zaključenog na daljinu (osim u slučaju prava na odustanicu, gde je kupac dužan uz odustanicu podneti i izjavu o odustajanju): Ukoliko u navedenom roku od dana i časa poručivanja izvršim uplatu poručenog uređaja (kapare), a ne izvršim uplatu ugovorenih dodatno kreiranih stavki (u smislu: montaže uređaja, isporuke uređaja, materijala neophodnog za montažu uređaja, izlazak servisera na teren radi priključenja uređaja kao i ostalih obavezujućih stavki po ovim uslovima prodaje, odnosno, ukoliko kršenje ugovora proizađe krivicom kupca/potrošača. (shodno članu 26. tačka 1. i 6. Zakona o zaštiti potrošača)

Ukoliko proizađe raskid ili kršenje ugovora, odnosno, u slučaju neispunjenja svih obaveza predviđenih ovim ugovorom od strane kupca, uplaćeni iznos kapara se neće vratiti, osim ukoliko druga strana ne odluči drugačije. Prodavac u izuzetnim slučajevima može, ali nije u obavezi, izvršiti delimičan povraćaj uplaćenih sredstava Kupcu do najviše pedeset odsto uplaćenog iznosa, samo ukoliko kupac podnese takav zahtev u pisanoj formi na mejl prodavca u roku od 3 dana od dana kada je došlo do raskida ugovora.

Eventualne sporove, kupac i prodavac mogu rešavati vansudski mirnim putem ili u parničnom postupku pred nadležnim sudom. U slučaju spora, ovim dokumentom ugovara se mesna nadležnost suda ili drugog organa na teritoriji sedišta/prebivališta prodavca.

Grupa korišćeni proizvodi ako je ispisano/označeno na dnu artikla ili u opisu samog artikla koji se prodaje, podrazumeva da je taj proizvod korišćen, servisiran i u ispravnom stanju te da se takav i prodaje. Garancija na korišćeni proizvod je takođe ispisana u opisu proizvoda i važeća je isključivo uz obavezno servisiranje i redovno održavanje na svakih 6 meseci od strane našeg servisa, (cena održavanja i redovnog servisiranja, izlaska na teren nije uključena u cenu proizvoda)

Čl. 2.a. Važnost i trajanje ugovora

Ugovor se smatra zaključenim u danu i času izvršene porudžbine.

Ugovor ima važnost, odnosno na snazi je, sve do okončanja ugovorenih poslova i ispunjenja obaveza od strane kupca u okviru predviđenih rokova shodno Članu 2. tački 8. ovog ugovora, u suprotnom, važnost ugovora može prestati i ranjie, odmah po proteku roka,  odnosno po samom zakonu. Smatraće se da je kupac osnažio pravni posao onog časa kada je izvršio plaćanje porudžbine, odnosno kapare. Prodavac nije u obavezi da obavesti kupca kada nastupi raskid ugovora, ukoliko se kupac nije pridržavao ugovorenih rokova koji su protekli. Takođe, prodavac nije u obavezi da upozorava, opominje ili obaveštava kupca, da će protek roka uskoro nastupiti, te da bi mogao proizaći raskid ugovora zbog njegove nemarnosti u neblagovremenom ispunjavanju ugovorenih obaveza. Kupac je dužan da se odgovorno i savesno stara u ispunjenju obaveza predviđenih ovim ugovorom.

U slučaju da prodavac prekrši ugovorene obaveze, a pritom je kupac već ispunio svoje u okviru predviđenih rokova, dužan je da bez odlaganja kupcu izvrši povraćaj svih uplaćenih sredstava.


Čl. 3. Garancija kvaliteta

1. Prodavac garantuje za kvalitet svojih proizvoda. Svi proizvodi su originalne robne marke i odgovaraju specifikaciji navedenoj na sajtu.
2. Davalac garancije, u garantnom roku, o svom trošku obezbeđuje otklanjanje kvarova i nedostataka proizvoda koji proizilaze iz nepodudarnosti stvarnih sa propisanim odnosno deklarisanim karakteristikama kvaliiteta proizvoda.
3. Garantni rok počinje danom prodaje uređaja, koji se unosi u garantni list.
4. Kupac gubi pravo na garanciju ako se kvar izazove nepridržavanjem datih uputstava za upotrebu i ako su na proizvodu vršene bilo kakve popravke od strane neovlašćenih lica.
5. Da bi se izbegli nesporazumi, prilikom isporuke dužnost prodavca i kupca je da izvrše pregled proizvoda i da ukažu na eventualna mehanička oštećenja, u kom slučaju će proizvod biti zamenjen.

6. Svi aparati su pod garancijom i važe prava koja su navedena u garantnom listu.
7. Za sledeće aparate obaveštavamo Vas da:
Pravo na besplatno otklanjanje kvarova u garantnom roku stičete uz uslove da je kupljeni uređaj povezan i pušten u rad od strane našeg ovlašćenog servisera i to za:

Sve ugradne aparate - klima uređaje.

Klima uređaji - garancija važi samo ako je uređaj ugradio naš servis ovlašćen za tu vrstu posla.

Molimo Vas radi što kvalitetnije usluge da se pridržavate zadatih uputstava.

Čl. 4. Reklamacije i povraćaj robe

Reklamaciju možete ostvariti u sledećim slučajevima:

1) Reklamacija prilikom instalacije ili prvog puštanja - Ukoliko se prilikom instalacije ili prvog puštanja u rad konstatuje da je isporučeni prozvod oštećen, nekompletan, da ne odgovara specifikaciji ili je neispravan, kupac ima pravo na reklamaciju. Davalac garancije će popraviti pokvareni uređaj ili zameniti proizvod novim. Reklamacija se upućuje ovlašćenom servisu koji je izvršio montažu uređaja i puštanje u rad.
U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, mideaklime.rs je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj na račun korisnika kartice.

2) Reklamacija u garantom roku - Davalac garancije, dužan je da, u garantnom roku, o svom trošku obezbeđuje otklanjanje kvarova i nedostataka proizvoda koji proizilaze iz nepodudarnosti stvarnih sa propisanim odnosno deklarisanim karakteristikama kvaliteta proizvoda. U slučaju neizvršenja ove obaveze, davalac garancije će popraviti pokvareni uređaj.
U tom slučaju, kupac proizvod šalje u servis isključivo na adresu ovlašćenog servisa koja je upisana na garantnom listu. U slučaju slanja proizvoda u neovlašćeni servis proizvod gubi garanciju.

3) Smatraće se da je kupac odustao od porudžbine, ukoliko nije izvršio plaćanje montaže, izlaska na teren ili isporuke uređaja u roku od 2 dana od dana izvršene porudžbine za kupljeni/plaćeni proizvod, te s toga proizilazi automatski raskid ugovora, samim tim prodavac nije u obavezi da mu izvrši povraćaj uplaćenih sredstava/kapare niti da mu kupljeno dobro isporuči.

4) Rok za povraćaj novca i utvrđivanje verodostojnosti onoga što je kupac naveo prilikom vraćanja robe je 60 dana od prijema robe na servis. Nakon toga, ovlašćeni servis za taj proizvod donosi odluku da li će se kupcu dati nov proizvod ili će se izvršiti povraćaj novca. Za uvažene reklamacije prodavac u potpunosti snosi troškove transporta.

5) Da biste ostvarili pravo na reklamaciju potrebno je da:
- reklamirani proizvod donesete u servis naznačen na garantnom listu u originalnoj ambalaži
- da podnesete na uvid original garantnog lista
- da date opis neispravnosti
- nakon toga, sve informacije o statusu proizvoda koji je na servisu kupac isključivo dobija od ovlašćenog servisa gde je ostavio proizvod.

Čl.5. Privatnost podataka

Da bismo uspešno obradili Vašu narudžbinu potrebni su nam: Vaše ime i prezime, adresa, e-mail i telefon. Uz pomoć tih podataka bićemo u mogućnosti da Vam isporučimo željena dobra, kao i da Vas obavestimo o trenutnom statusu narudžbine.

Obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o kupcima/korisnicima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su podaci nužni za obavljanje posla. Svi naši zaposleni odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Pored navedenih prikupljamo, analiziramo i obrađujemo podatke o proizvodima koje naši posetioci traže i kupuju, kao i o stranicama koje posećuju. Te podatke koristimo da bismo poboljšali ponudu i izgled naših stranica, i omogućili Vam jednostavnije korišćenje, sigurniju i udobniju kupovinu.
Obavezujemo se da prikupljene podatke ne koristimo ni u koje druge svrhe.

Čl. 6. Saglasnost i promene uslova

Korišćenje našeg sajta podrazumeva saglasnost korisnika sa svim navedenim na ovoj strani.
Obavezujemo se da cemo se pridržavati svega navedenog, a sve promene uslova postaju važeće tek nakon objavljivanja na ovoj strani ili slanja email obaveštenja svim registrovanim korisnicima.

Čl. 7. Servis i montaža proizvoda

Radi ostvarenja garancije na kupljeni proizvod, kupac je dužan da kod prodavca izvrši ugradnju, vrši redovno održavanje (servisiranje) uređaja u predviđenom roku (od 5 - 7 godina) po cenovniku prodavca koji u tom trenutku bude objavljen na sajtu. Montaža podrazumeva isključivo rad u smislu usluge. Sav propratni material neophodan za ugradnju uređaja  dodatno se naplaćuje po cenama navedenim u članu 9a. ovih uslova.

Redovno održavanje uređaja se posebno naplaćuje i nije uračunato u cenu uređaja ili montaže.

Instalacioni materijal neophodan za montažu klima uređaja kupac plaća avansno i to: minimum tri metra instalacije po jednom uređaju (važi za sve kilima uređaje), zajedno sa iznosom isporuke uređaja, iznosom montaže i dolaskom servisera za priključivanje uređaja, najkasnije 2 (dva) dana od dana izvršene porudžbine, na tekući račun prodavca po pozivu na broj koji je dobio prilikom porudžbine uređaja. Ukoliko se ispostavi da je prilikom montaže utrošeno više od tri metra instalacionog materijala (bakarne instalacije, električne instalacije i izolacionog materijala tada je kupac dužan da tu razliku plati montažerima na ruke odmah nakon izvršene montaže.

Besplatna montaža (ukoliko je istaknuta, navedena na web stranicama), važi samo na teritoriji sedišta prodavca, odnosno, istaknuta besplatna ugradnja na web stranicama, predračunu ili kakvom drugom dokumentu, ne odnosi se na porudžbine izvan teritorije grada Beograda i ista će se obračunati u skladu sa cenovnikom.

Ukoliko kupac ne izvrši uplatu montaže uređaja, instalacionog materijala i iznos isporuke uređaja i dolaskom servisera za priključivanje uređaja u roku, smatraće se da je svojevoljno odustao/otkazao porudžbinu, te će se u tom slučaju primeniti Čl. 4. tačka 3. ovog ugovora.

Besplatna montaža/ugradnja (ukoliko je naznačena) znači da se prilikom vršenja iste ne naplaćuje rad, već samo instalacioni materijal.

Čl. 8. Prijem porudžbina

mideaklime.rs je potpuno automatizovana internet prodavnica, te se porudžbine primaju od 00-24 časa svakim danom.

Čl. 9. Plaćanje

Plaćanje se vrši isključivo elektronskim putem preko E-bankinga, Profakture ili opšte uplatnice.

- Ukoliko prilikom kupovine na našem sajtu odaberete opciju plaćanja "Predračun-Uplatnica", ili ista bude automatski prikazana, prilikom potvrđene kupovine, na Vašu E-mail adresu koju ste uneli prilikom vršenja porudžbine, nakon nekoliko trenutaka, stići će vam automatska elektronska poruka:

Poruka sadrži dokument u PDF formatu: "Uslove korišćenja/ Uslovi kupovine ",  u samoj  sadržini mejla  nalaze se svi potrebni detalji/instrukcije za plaćanje i isporuku (Vaše ime i prezime ili naziv firme, adresu naručioca i adresu na koju se vrši isporuka proizvoda, novčani iznos za uplatu uređaja, broj tekućeg računa i ostali podaci prodavca na koji je potrebno izvršiti uplatu kupljenog dobra i poziv na broj na koji je kupac dobra obavezan da se pozove prilikom uplate uređaja i dodatno kreiranih stavki u predviđenom roku, kao i tekst ugovorenih poslova, odnosno ovaj dokument.

- Ukoliko kupac ne izvrši uplatu za porudžbinu u naznačenom roku ili ukoliko poručeni proizvod nemamo na stanju, naručeno dobro dobija status "Poništena porudžbina".

U slučaju da poručeni proizvod nismo imali na stanju, u trenutku kada je kupac izvršio porudžbinu, naš operater će kontaktirati naručioca dobra i predložiti mu neki od modela koji su dostupni.

Čl. 9a. Cenovnik usluga

Usluga ugradnje klima uređaja se obavlja po sledećim cenama:

- Montaža klima uređaja 9 i 12-tice - 16.000 dinara/kom. (osim ukoliko u opisu samog proizvoda nije istaknuto da je besplatno)

- Montaža klima uređaja 18-tice - 24.000 dinara/kom. (osim ukoliko u opisu samog proizvoda nije istaknuto da je besplatno)

- Montaža klima uređaja 24-ke – 30.000 dinara/kom. (osim ukoliko u opisu samog proizvoda nije istaknuto da je besplatno)

Cene instalacionog materijala za montažu klima uređaja (po uređaju):

Svaki započeti metar instalacije naplaćuje se po sledećim cenama:

- Instalacioni materijal za montažu po svakom započetom dužnom metru (uključuje bakarne cevi Ø6 i Ø9,52) za 12.000 BtU - 4.000 dinara

- Instalacioni materijal za montažu po svakom započetom dužnom metru (uključuje bakarne cevi) za 18.000 BtU - 5.000 dinara

- Instalacioni materijal za montažu po svakom započetom dužnom metru (uključuje bakarne cevi) za 24.000 BtU - 7.000 dinara

- Kabl za napajanje 3x1,5 - 900 din./m.

- Izolacioni materijal za cevi - armaflex Ø10 - 800 din./m.

- Izolacioni materijal za cevi - armaflex Ø6 - 700 din./m.

- Izolacioni materijal za cevi - armaflex Ø18 - 1.100 din./m.

- Međuvezni kabl 5x1,5 – 1.800 din./m. -min. 3 metra

- Set šrafova i tiplova za montažu - 2.000 din./set - po jedinici

- Šuko utikač monofazni - 1000 din./kom.

- Dodatno bušenje rupe Ø55mm (ukoliko postoji potreba) - 8.600 din./kom.

- nosači spoljne jedinice - 4000 din./par

- crevo za odvod kondenzata - 500 din./m.

- nosači produženi od rosfraja (nerđajući čelik) (par): 8.400 dinara - *opciono

- Visinski radovi (sa upotrebom velikih merdevina, dizalice ili alpinističke opreme - na visinama iznad 2 metra od čvrste podloge) - od 25.500 do 65.000 din.

- Demontaža starog klima uređaja - od 10.600 do 18.600 din. (u zavisnosti od pristupačnosti uređaja)

Ukoliko je montaža komplikovana (spoljašnja jedinica se ne postavlja na dohvat ruke, ispod okna ili na terasi, ukoliko je visina veća od dva metra, ukoliko se instalacija postavlja kroz armirani beton, limene pregrade i zidove i sl.) za takve montaže kupac je dužan da doplati iznos za komplikovanu (složenu) montažu sa uvećanim iznosom za dva i po puta od osnovne cene montaže. Ukoliko kupac ne želi da izvrši doplatu za složenu montažu, izričito je saglasan da prodavac može obustaviti pružanje usluge (ukoliko je već izašao na teren) i zadržati sav iznos kao naknadu štete, a koji je kupac prethodno uplatio za račun dodatno kreiranih stavki na njegovom nalogu.

Čl. 9b. Mali i Veliki servis klima uređaja

Ova usluga se naplaćuje po trenutnoj ceni prikazanoj na sajtu. Nakon uplate od strane naručioca, porudžbina je neopoziva. Usluga se vrši isključivo u periodu pred početak zimske, odnosno letnje sezone i u tom periodu pružalac usluge usklađuje slobodne termine po svom nahođenju, prioritetu i drugim okolnostima. Ukoliko naručilac usluge prilikom poručivanja unese željeni termin (datum i vreme) to ne obavezuje izvođača da u tom terminu radove izvrši, već pružalac usluge ima pravo da uneti od strane poručioca termin uskladi sa svojim rasporedom. Ukoliko naručilac odustane od usluge, izvođač ima pravo da zadrži sav uplaćeni iznos kao naknadu štete za obradu i zauzimanje termina. Rok za izvođenje radova od momenta uplate je od 1. septembra tekuće, pa sve do 20. juna naredne kalendarske godine. Izvođač o terminu obaveštava naručioca najranije tri dana pre, ili na dan planiranih radova. U slučaju da naručiocu ne odgovara termin opredeljen od strane izvođača, može se dodatno odrediti novi koji će odgovarati obema stranama.

Čl. 10. Isporuka

Isporuka na teritoriji cele Srbije, tarifira se 16000 dinara/kom. do kućnog broja (bez nošenja uređaja do stambene jedinice). (osim ukoliko u opisu samog proizvoda nije istaknuto da je besplatno, ali prilikom popunjavanja porudžbenice postoji opcija označavanja polja da će se naplatiti po cenovniku kurirske službe)

Isporuka za područje grada Beograda, tarifira se 8000 dinara/kom. do kućnog broja (bez nošenja uređaja do stambene jedinice). (osim ukoliko u opisu samog proizvoda nije istaknuto da je besplatno)

Isporuka klima uređaja kapaciteta (osim ukoliko u opisu samog proizvoda nije istaknuto da je besplatno), od 18000 BtU do 24000 BtU tarifira se dodatno, tako što se osnovna cena isporuke uvećava za 30 procenata. Primer: ako je osnovna cena isporuke za klima uređaj kapaciteta 12000 BtU za područje Srbije = 16000 din/po uređaju, tada će se cena  isporuke za klima uređaj kapaciteta 18000BtU uvećanjem od 30% naplatiti u iznosu od 20800 din/po uređaju, ista cena važi i za uređaje kapaciteta 24000 BtU. Za područje grada Beograda naplatiće se 10400 din/po uređaju.

Predviđen rok isporuke je 3 – 5 radnih dana, a najkasnije do 30 dana pod uslovom da je kupac izvršio plaćanje dodatno kreiranih stavki u naznačenom roku. Kupac je saglasan da prodavac uslugu isporuke i montaže izvrši najkasnije u roku od 30 dana od momenta kada je kupac za tu uslugu izvršio plaćanje svih ugovorenih poslova.

U rokove isporuke ne ubrajaju se neradni dani (Vikend, godišnji odmor i državni praznici).

Kupac dobra je dužan da u prethodno dogovoreno vreme bude na adresi na kojoj se vrši isporuka.

Kupac ne može lično u prostorijama prodavca preuzeti kupljeni proizvod kada je proizvod kupio preko Web-Shop-a, već će se kupcu taj proizvod dostaviti (u najkasnijem roku do 30 radnih dana) na adresu koju je uneo u formular prilikom kupovine.

*Ukoliko kupac ne bude u dogovoreno vreme na datoj adresi tada će sa prodavcem napraviti novi dogovor oko ponovne isporuke u neko drugo vreme ili drugog dana nakon čega će kupac u tom slučaju za uslugu prevoza kupljenog dobra nadoknaditi prodavcu dodatni iznos u visini iznosa koji je plaćen prilikom prve isporuke.

Čl. 11. Rokovi montaže i montaža kupljenih proizvoda

O rokovima za ugradnju, prodavac i kupac dogovaraju termin i usklađuju vreme, tek nakon izvršene uplate od strane kupca za tu vrstu usluge u predviđenom roku.

Kupac isporuku i ugradnju uređaja (osim ukoliko u opisu samog proizvoda nije istaknuto da je besplatno), obavezan je da plati najkasnije 7 dana od dana izvršene - uplaćene porudžbine (uređaja), na tekući račun prodavca po istom pozivu na broj koji je dobio prilikom porudžbine uređaja, te se tek nakon izvršene uplate dogovara termin za montažu uređaja. 3. Kupac je saglasan da prodavac uslugu isporuke i montaže izvrši najkasnije u roku od 30 dana od momenta kada je kupac za tu uslugu izvršio plaćanje svih ugovorenih poslova. 4. Kupac je dužan da pre početka radova serviserima/montažerima omogući i obezbedi nesmetan i bezbedan rad prilikom ugradnje klima uređaja, da ukloni sve stvari, komode i druge el. aparate i uređaje, fiksirana prozorska okna, da zaštiti parket ili druge vrste podova od oštećenja, u suprotnom serviser i prodavac neće snositi posledice za eventualnu pričinjenu štetu. Kupac je saglasan da prodavac/ovlašćeno lice od strane prodavca, može vršiti snimanje čina montaže klima uređaja, odnosno dela prostora na kom se radnja odvija, fotoaparatom/audio video kamerom ili drugim uređajem. Prodavac može po svom izboru, angažovati  treće lice – podizvođača za montažu, servisiranje i isporuku uređaja.

Ovim uslovima korišćenja internet prodavnice, sa kojima je kupac dužan da se detaljno upozna pre nego izvrši plaćanje porudžbine, nedvosmisleno su definisana pravila kojih su dužne i u obavezi da se pridržavaju obe strane. U uslovima je detaljno predočeno, korak po korak, koje radnje je kupac dužan preduzeti nakon što izvrši porudžbinu i plaćanje kako bi se ugovoreni posao sproveo i okončao. U ovom dokumentu, da bi kupcu koji je izjavio svoju slobodnu volju prilikom davanja saglasnosti da prihvata uslove, bila otklonjena svaka nedoumica u vezi sa dodatno kreiranim stavkama/dodatnim troškovima, rokovima i eventualnim posledicama koje mogu proizaći, navedene su pojedinačne cene za svaku stavku (proizvod /uslugu), te ne postoje skriveni troškovi, lažni ili obmanjujući sadržaj, odnosno sve relevantne činjenice prikazane su jasno, istinito i transparentno. Svim navedenim u ovom dokumentu, isključena je eventualna mogućnost da se ugovorne strane pozivaju na nesaglasnost između volje i izjave volje uvek kada ne žele izvršenje pravnog posla. Između ostalog, određena je i obaveza, da će se komunikacija između dveju ugovornih strana odvijati isključivo putem mejla, što može poslužiti kao validan dokaz u eventualnom sporu ili rešavanju nesuglasica/nesporazuma, odnosno kako bi se isključio svaki vid manipulacije. Ukoliko bi kod kupca pre izvršene uplate porudžbine/zaključivanja pravnog posla, postojala bilo kakva nedoumica ili su neki delovi ovih uslova korišćenja nejasni, nije dužan da izvrši plaćanje, već može odustati od porudžbine ili se sa prodavcem konsultovati  u cilju otklanjanja navedenih stanja, tek potom izvršiti plaćanje ili trajno odustati od porudžbine (zaključenja pravnog posla bez ikakvih posledica). Uzimajuću u obzir sve navedeno u ovom dokumentu, obe strane su izričito saglasne sa činjenicom, da se ni jedna strana ne može pozivati na to, da je dovedena u zabludu od druge strane u zaključenom poslu, onda kada strana koja tvrdi da je dovedena u zabludu ne želi da ispuni, izbegava ili nije ispunila svoje obaveze predviđene ovim ugovorom u naznačenom roku, a koje je prihvatila svojom slobodnom voljom i dala svoju izričitu saglasnost. 

Kao kupac, prilikom vršenja porudžbine, izjavljujem da sam pročitao, razumeo i prihvatio sve navedeno u ovom dokumentu, svemu pristupajući sa velikom pažnjom, ozbiljnom, stvarnom i slobodnom voljom, te se ima smatrati da je ovaj Ugovor zaključen u danu i času izvršene porudžbine za šta dajem svoju izričitu saglasnost.

 

 

 

 

O nama

Servis, održavanje i popravka klima uređaja. Rezervni delovi za sve tipove klima uredjaja.

Kontakt

MideaKlime.rs

kontaktirajte nas»

 

 

TOP
Midea klime .