Akcija!

Veliki servis Klima uređaja

Dubinsko pranje klime po ceni od 4.400 din. umesto 8.500 din.

podrazumeva totalno dubinsko pranje, odmašćivanje i dezinfekciju svih delova na unutrašnjoj jedinici klima uređaja, uključujući isparivač i turbinu/aksijalni ventilator (mesta gde se najviše razmnožavaju bakterije, virusi, buđ, gljivice i plesni) bez skidanja samog uređaja sa zida. Vrši se specijalnom mašinom pod visokim pritiskom do 25 bara i traje svega 20 do 30 minuta. Nakon dubinskog pranja klima uređaja Hydro Clean metodom, Vaš klima uređaj će biti čist kao da ste ga tek kupili.

NARUČI USLUGU

 

 

 

Poštovani,

Uslovima kupovine, odnosno korišćenja internet prodavnice, definisana su pravila pri kupovini koja obezbeđuju kvalitet naše usluge i zadovoljstvo kupaca.

Korišćenje sajta

Korisnici prihvataju korišćenje sadržaja sajta isključivo za sopstvenu upotrebu i na svoju odgovornost.

Korisnicima sajta strogo je zabranjeno korišćenje specijalizovanih programa (robota, crawlera) radi preuzimanja sadržaja sa sajta, kao i bilo kakvi hakerski napadi u cilju onesposobljavanja sajta. Nedozvoljeno korišćenje sajta smatra se kršenjem pravila i podložno je tužbi.

Razne akcije i pogodnosti koje su prikazane na sajtu ni jednu stranu ne obavezuju na saradnju.

Opšti uslovi

1. Nakon prijema narudžbe putem sajta, prodavac može izvršiti telefonsku potvrdu.
2. Nakon potvrde narudžbe od strane kupca, narudžba je neopoziva.
3. Prodavac se obavezuje da naručene proizvode isporuči ispravne i u predviđenom roku
4. U slučaju bilo kakve promene prodavac je dužan da obavesti kupca prilikom telefonske potvrde narudžbe.
5. Sve eventualne promene sem promena vezanih za isporuku se ne odnose na potvrđene narudžbe.

5a. Ukoliko je navedeno, usluga besplatne montaže ne obavezuje ni jednu stranu na saradnju.
6. U slučaju neusklađenosti cena isporuke navedenih na ovom sajtu sa cenama kurirske službe, o promenama ćete biti obavešteni prilikom telefonske potvrde narudžbe.

7. Uređaji se isključivo prodaju po cenama prikazanim na sajtu:

  • ukoliko naš ovlašćeni servis kupcu izvrši ugradnju kupljenog proizvoda.
  • ukoliko kupac kupovinu uređaja vrši preko našeg Web Shop-a.


Garancija kvaliteta

MideaKlime.rs garantuje za kvalitet svojih proizvoda. Svi proizvodi su originalne robne marke i odgovaraju specifikaciji navedenoj na sajtu.
Davalac garancije, u garantnom roku, o svom trošku obezbeđuje otklanjanje kvarova i nedostataka proizvoda koji proizilaze iz nepodudarnosti stvarnih sa propisanim odnosno deklarisanim karakteristikama kvaliiteta proizvoda. U slučaju neizvršenja ove obaveze, davalac garancije će zameniti proizvod novim ili vratiti novac.
Garantni rok počinje danom prodaje uređaja, koji se unosi u garantni list i overava pečatom i potpisom ovlašćenog prodavca.
Kupac gubi pravo na garanciju ako se kvar izazove nepridržavanjem datih uputstava za upotrebu i ako su na proizvodu vršene bilo kakve popravke od strane neovlašćenih lica.
Da bi se izbegli nesporazumi, prilikom isporuke dužnost prodavca i kupca je da izvrše pregled proizvoda i da ukažu na eventualna mehanička oštećenja, u kom slučaju će proizvod biti zamenjen.

Svi aparati su pod garancijom i važe prava koja su navedena u garantnom listu.
Za sledeće aparate obaveštavamo Vas da:
Pravo na besplatno otklanjanje kvarova u garantnom roku stičete uz uslove da je kupljeni uređaj povezan i pušten u rad od strane ovlašćenog servisera i to za:

Sve ugradne aparate - klima uređaje.


Dolazak servisera za priključivanje uređaja se ne naplaćuje. Serviseri imaju svu prateću opremu koja je potrebna za priključenje uređaja.

Klima uređaji - garancija važi samo ako je uređaj ugradio servis ovlašćen za tu vrstu posla i ako je isti overio garantni list.

Molimo Vas radi što kvalitetnije usluge da se pridržavate zadatih uputstava.

Reklamacije i povraćaj robe

Reklamaciju možete ostvariti u sledećim slučajevima:

1) Reklamacija prilikom instalacije ili prvog puštanja - Ukoliko se prilikom instalacije ili prvog puštanja u rad konstatuje da je isporučeni prozvod oštećen, nekompletan, da ne odgovara specifikaciji ili je neispravan, kupac ima pravo na reklamaciju. Davalac garancije će popraviti pokvareni uređaj ili zameniti proizvod novim. Reklamacija se upućuje ovlašćenom servisu koji je izvršio montažu uređaja i puštanje u rad.
U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, KlimaCool.rs je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj na račun korisnika kartice.

2) Reklamacija u garantom roku - Davalac garancije, (ovlašćeni servis koji je izvršio montažu uređaja) dužan je da, u garantnom roku, o svom trošku obezbeđuje otklanjanje kvarova i nedostataka proizvoda koji proizilaze iz nepodudarnosti stvarnih sa propisanim odnosno deklarisanim karakteristikama kvaliiteta proizvoda. U slučaju neizvršenja ove obaveze, davalac garancije će popraviti pokvareni uređaj, zameniti proizvod novim ili vratiti novac.
U tom slučaju, kupac proizvod šalje u servis isključivo na adresu ovlašćenog servisa koja je upisana na garantnom listu. U slučaju slanja proizvoda u neovlašćeni servis proizvod gubi garanciju.

3) Otkazivanje porudžbine - U slučaju otkaza porudžbine kupac snosi troškove transporta.

Rok za povraćaj novca i utvrđivanje verodostojnosti onoga što je kupac naveo prilikom vraćanja robe je 21 dan od prijema robe na servis. Nakon toga, ovlašćeni servis za taj proizvod donosi odluku da li će se kupcu dati nov proizvod ili će se izvršiti povraćaj novca. Za uvažene reklamacije MideaKlime.rs u potpunosti snosi troškove transporta.

Da biste ostvarili pravo na reklamaciju potrebno je da:
- reklamirani proizvod donesete u servis naznačen na garantnom listu u originalnoj ambalaži
- da podnesete na uvid original garantnog lista i fiskalni račun
- da date opis neispravnosti
- nakon toga, sve informacije o statusu proizvoda koji je na servisu kupac isključivo dobija od ovlašćenog servisa gde je ostavio proizvod.

Privatnost podataka

Da bismo uspešno obradili Vašu narudžbinu potrebni su nam: Vaše ime i prezime, adresa, e-mail i telefon. Uz pomoć tih podataka bićemo u mogućnosti da Vam isporučimo željena dobra, kao i da Vas obavestimo o trenutnom statusu narudžbine.

U ime MideaKlime.rs, obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o kupcima/korisnicima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni u MideaKlime.rs odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Pored navedenih prikupljamo, analiziramo i obrađujemo podatke o proizvodima koje naši posetioci traže i kupuju, kao i o stranicama koje posećuju. Te podatke koristimo da bismo poboljšali ponudu i izgled naših stranica, i omogućili Vam jednostavnije korišćenje, sigurniju i udobniju kupovinu.
Obavezujemo se da prikupljene podatke ne koristimo ni u koje druge svrhe.

Saglasnost i promene uslova

Korišćenje naših servisa podrazumeva saglasnost korisnika sa svim navedenim na ovoj strani.
MideaKlime.rs se obavezuje da ce se pridržavati svega navedenog, a sve promene uslova postaju važeće tek nakon objavljivanja na ovoj strani ili slanja email obaveštenja svim registrovanim korisnicima.

Servis i montaža proizvoda

Radi ostvarenja garancije na kupljeni proizvod, kupac je dužan da kod ovlašćenog servisera vrši redovno održavanje (servisiranje) uređaja u predviđenim rokovima (do 5 godina). Redovno održavanje uređaja se posebno naplaćuje i nije uračunato u cenu uređaja ili montaže. Poklon besplatna montaža (ukoliko je istaknuta, navedena na web stranicama), a čija ponuda važi samo na teritoriji sedišta prodavca, nije pravno obavezujuća ni za jednu stranu, kupac se može obratiti drugom ovlašćenom servisu radi ugradnje kupljenog proizvoda. Besplatna montaža znači da se prilikom vršenja iste ne naplaćuje rad, već samo utrošeni materijal po važećem cenovniku.

Prijem porudžbina

MideaKlime.rs je potpuno automatizovana internet prodavnica, te se porudžbine primaju od 00-24 časa svakim danom.

Plaćanje

Plaćanje se vrši na šalteru pošte putem opšte uplatnice, ili elektronskim putem preko interneta.

- Ukoliko prilikom kupovine na našem sajtu odaberete opciju plaćanja "Predračun-Uplatnica", prilikom potvrđene kupovine, na Vašu E-mail adresu koju ste uneli prilikom registracije, nakon nekoliko trenutaka, stići će vam dve automatske elektronske poruke:

  • U prvoj poruci su detalji Vaše porudžbine sa trenutnim statusom,
  • Druga poruka sadrži dokument u PDF formatu: "Predračun - Uplatnica", u kome se nalaze svi potrebni detalji za plaćanje (Vaše ime i prezime ili naziv firme, adresu naručioca i adresu na koju se vrši isporuka proizvoda, novčani iznos za uplatu, broj žiro računa Inverterklime.rs na koji je potrebno izvršiti uplatu kupljenog dobra i poziv na broj na koji je kupac dobra obavezan da se pozove prilikom uplate.

- Sve dok uplata ne bude proknjižena nosi status "Nije proknjižena uplata".

- Nakon proknjižene uplate, Vaša porudžbina dobija status "Proknjižena uplata".

- Kada dostavljač ili kurirska služba otpočnu proces isporuke kupljenog dobra, tada se status porudžbine menja i glasi "Isporuka u toku".

- Ukoliko kupac ne izvrši uplatu za porudžbinu u naznačenom roku ili ukoliko poručeni proizvod nemamo na stanju, naručeno dobro dobija status "Poništena porudžbina".

ili

U slučaju da poručeni proizvod nismo imali na stanju, u trenutku kada je kupac izvršio porudžbinu, naš operater će kontaktirati naručioca dobra i predložiti mu neki od modela koji su dostupni.

- Ukoliko nekim razlogom kupac zahteva povraćaj uplaćenih novčanih sredstava za plaćeno dobro, dužan je dostaviti svoje podatke (Ime i prezime, adresu i broj tekućeg računa sa nazivom banke) na koji će mu biti uplaćen iznos koji potražuje. Krajnji rok za povraćaj novčanih sredstava je 21 dan od datuma odobrenja zahteva za povraćaj. U tom slučaju, status porudžbine će glasiti "Refundirana porudžbina"

- Preko Vašeg naloga koji ste registrovali na našem Web-Shop-u, možete On-Line pratiti status Vaše porudžbine, videti kada je Vaša uplata proknjižena i kada je kupljeno dobro dobilo status isporuke.

- O svakoj promeni statusa za kupljeno dobro, prodavac će obavestiti kupca putem E-mail adrese koju je kupac uneo prilikom registracije na MideaKlime.rs

Isporuka

Besplatna isporuka se podrazumeva isključivo na teritoriji grada Beograda i važi samo za one kupce koji su proizvod kupili preko naše internet prodavnice (OnLine), isporuka za ostale gradove tarifira se prema važećem cenovniku dostavljača (kurirske službe).

U rokove isporuke ne ubrajaju se neradni dani (Nedelja i državni praznici).

Kupac dobra je dužan da u prethodno dogovoreno vreme bude na adresi na kojoj se vrši isporuka.

Ako kupac želi da MideaKlime.rs izvrši ugradnju kupljenog proizvoda, tada će se kupljeno dobro isporučiti kupcu na dan za koji je zakazana ugradnja istog.

Kupac ne može lično u prostorijama MideaKlime.rs preuzeti kupljeni proizvod kada je proizvod kupio preko Web-Shop-a, već će se kupcu taj proizvod dostaviti (u najkasnijem roku od 7-14 radnih dana) na adresu koju je uneo u formular prilikom kupovine. Ako adresa kupca ne pripada teritoriji grada Beograda, kupac je saglasan da mu se plaćeno dobro isporuči o njegovom trošku jednom od kurirskih službi koje posluju na teritoriji Republike Srbije, kao što su : AKS, CITY EXPRESS i dr.

*Ukoliko kupac ne bude u dogovoreno vreme na datoj adresi tada gubi pravo na besplatnu dostavu, te će sa prodavcem napraviti novi dogovor oko ponovne isporuke u neko drugo vreme ili drugog dana nakon čega će kupac u tom slučaju za uslugu prevoza kupljenog dobra nadoknaditi prodavcu iznos od 4.500,00 dinara. - *važi za teritoriju grada Beograda!

Rokovi montaže kupljenih proizvoda

O rokovima za ugradnju, prodavac i kupac dogovaraju termin i usklađuju vreme.

Kupac ugradnju uređaja plaća odmah po zakazivanju iste.

*Ukoliko između kupca i prodavca postoji poseban ugovor, tada sve gore navedeno nije od posebne važnosti.

*Kupac je dužan da pre svake porudžbine izvrši telefonsku proveru stanja dobra za koga se interesuje.

Kupac je prilikom vršenja porudžbine pročitao, razumeo i prihvatio sve gore navedeno.

Hvala na poverenju.

O nama

Servis, održavanje i popravka klima uređaja. Rezervni delovi za sve tipove klima uredjaja.

Kontakt

MideaKlime.rs

kontaktirajte nas»

 

 

TOP
Midea klime .