Štampa
Ugradnja klima uređaja

Svojim klijentima nudimo ugradnju klima uređaja po sledećim cenama.


 Ugradnja klima uređaja:

*na cenu usluge ugradnje treba dodati i instalacioni materijal (bakarne cevi, el. instalaciju, izolaciju, crevo za odvod kondenzata...)

- Ugradnja klima uređaja kapaciteta do 12.000 BtU………………………    10.800 din.

- Ugradnja klima uređaja kapaciteta do 18.000 BtU……………………….. 14.800 din.

- Ugradnja klima uređaja kapaciteta do 24.000 Btu………………………..  17.800 din.

*(u cenu ugradnje nije uračunata instalacija neophodna za montažu)

Svaki započeti metar instalacije naplaćuje se po sledećim cenama:

(Instalacija za montažu po 1 dužnom metru za 12.000 BtU - 1.600 dinara)

(Instalacija za montažu po 1 dužnom metru za 18.000 BtU - 2.200 dinara)

(Instalacija za montažu po 1 dužnom metru za 24.000 BtU - 2.400 dinara)

Cene se primenjuju od 23.04.2021 godine.