Predviđeno vreme za isporuku i ugradnju 3-5 dana

    Ugradnja nije uračunata u cenu uređaja

  Ugradnja na području cele Srbije

Cenovnik proizvoda i usluga

1.Redovan Servis klima uređaja 12.000 btu…….. 4.000 din.  

2.Redovan Servis klima uređaja 18.000 btu…….. 5.000 din.

3.Redovan Servis klima uređaja 24.000 btu…….. 7.000 din.

3.1.Dubinsko čišćenje i pranje klima uređaja - Veliki servis……..od  8.500 - 12.500 din. u zavisnosti od kapaciteta klime (9 do 12.000 btu)

4.Redovan Servis kasetnog/plafonskog klima uređaja 12-24 bez dopune freona……. 6.800 - 9.900 din.

5.Redovan Servis kanalnog klima uređaja 36.000 - 60.000 btu bez dopune freona (spoljna jedinica)……. 18.600 - 26.800 din.

6.Redovan Servis kanalnog klima uređaja 36.000 - 60.000 btu (unutrašnja jedinica)……. 28.600 - 54.800 din.

7.Redovan Servis klima uređaja Multi split - cena po unutrašnjoj jedinici……. od 5.500 - 9.500 din.

8.Redovan Servis Artcool klima uređaja 12.000 btu ……. 4.900 din.

9.Redovan Servis Artcool klima uređaja 18 i 24/btu ……. 8.800 din.

10.Čišćenje turbine unutrašnje jedinice klima uređaja (split sistem) od 4.800 - 10.800 din. (u zavisnosti od kapaciteta uređaja)

11.Rashladna tečnost - Freon po kilogramu (R410a) ……. 12.500 din.

11a.Rashladna tečnost - Freon po kilogramu (R22) ……. 18.500 din.

12.Rashladna tečnost - Freon po kilogramu  (R407c) ……. 18.500 din.

12a.Rashladna tečnost - Freon po kilogramu  (R32) ……. 16.500 din.

13.Usluga kompletnog punjenja sistema freonom ……. detaljnije»»

14.Vakuumiranje sistema klima uređaja 9, 12, 18 i 24000 btu ……. od 5.500 - 14.600 din.

15.Startni kondenzator kompresora za klimu 9, 12, 18 i 24000 btu ……. od 10.800 - 14.800 din.

16.Usluga zamene kondenzatora (startera motora) za klimu 9, 12, 18 i 24000 btu ……. 6.500 do 12.800 din.

17.Usluga zamene IGL ventila ……. od 2.800 - 3.800 din.

18.IGL ventil ……. od 2.800 - 5.800 din.

19.Usluga zamene elise ventilatora na spoljnoj jedinici ……. od 8.800 - 14.900 din.

20.Usluga osnovne *defektaže na terenu za klimu 12 ……. od 3.500 din.

21.Usluga osnovne *defektaže na terenu za klimu 18 – 24 ……. od 5.500 din.

21a.Usluga osnovne *defektaže na terenu za klimu multi split sistem ……. od 12.800 din.

22.Usluga zamene izolacije bakarne instalacije do 3 metra …….  od 4.500 - 8.500 din.

23.Usluga popravke elektronike neinverter klima uređaja 12-24 btu (bez komponenti) ……. od 12.500 - 28.000 din.

24.Popravka elektronike inverter klima uređaja ……. od 28.800 din. / pa na više

25.Defektaža elektronike u servisu (bez popravke) za split klima uređaje ……. od 5.600 - 8.000 din.

26.Skidanje i odnošenje elektronike (po jednoj ploči) u servis na defektažu ze klime 12 btu ……. od 5.600 - 9.000 din.

26a.Skidanje i odnošenje elektronike (po jednoj ploči) u servis na defektažu ze klime 18 btu ……. od 8.600 - 11.800 din.

26b.Skidanje i odnošenje elektronike (po jednoj ploči) u servis na defektažu ze klime 24 btu ……. od 10.600 - 15.800 din.

26c.Ponovna montaža elektronike nakon defektaže ili popravke ze klime 12-24 btu …….  8.800 din.

27.Usluga zamene 4-tvorosmernog (četvorokrakog) ventila ……. od 24.500 din.

28.Veliki servis klima uređaja za klime 12-24 btu……. od 4.500 din.

29.Izlazak na teren na teritoriji grada Beograda (do 10 km od centra) ……. 2.500 din. *Naplaćuje se samo u slučaju ako odustanete od naših usluga

30.Izlazak na teren na teritoriji grada Beograda (10 - 20 km od centra) ……. 3.500 din. *Naplaćuje se samo u slučaju ako odustanete od naših usluga

31.Izlazak na teren na teritoriji/periferiji grada Beograda (20 - 40 km od centra) ……. 4.500 din.*Naplaćuje se dodatno, uz pružene usluge

31a.Izlazak na teren na teritoriji/periferiji grada Beograda (40 - 60 km od centra) ……. 8.500 din.*Naplaćuje se dodatno, uz pružene usluge

32.Radovi na visini sa upotrebom dizalice ili velikih merdevina …….od 12.500 din. *Preko 3 metra od poda

33.Ispitivanje curenja freonske instalacije azotom/bojom i UV lampom za klime 12,18 i 24 ……. od 8.800 - 14.600 din.

34.Redovan servis pokretnog (pingvin) klima uređaja sa punjenjem gasa 9 i 12.000 btu …….  12.800 din.

35.Rešavanje curenja kondenzata na unutrašnjoj jedinici za klime 9 i 12.000 btu …….  12.800 - 16.800 din.

36. Ugradnja klima uređaja (samo ruke) 9 i 12-tice - 16.000 dinara/kom.

37. Ugradnja klima uređaja (samo ruke) 18-tice - 24.000 dinara/kom.

38. Ugradnja klima uređaja (samo ruke) 24-ke - 30.000 dinara/kom.

 

Napomena: Defektaža podrazumeva utvrđivanje kvara / dijagnostiku, ne podrazumeva popravku uređaja ili njegovih delova.
*Redovan servis klima uređaja se naplaćuje kao obavezna stavka uz bilo koju pruženu uslugu.

Punjenje | Dopuna Klima uređaja Freonom

Punjenje Klima uređaja vršimo isključivo visokokvalitetnim originalnim fluidima (freonima) od licenciranih proizvođača. Kineske i no-name freone ne koristimo, obzirom da su i do nekoliko puta jeftiniji, sadrže veliki procenat vlage i veoma brzo, trajno oštećuju kompresor uređaja.

Cena punjenja kompletnog sistema klima uređaja (orientaciono), cena može varirati u zavisnosti od količine freona

Primenjuju se gore navedene cene ukoliko drugačije nije ugovoreno posebnim dokumentom.

*Cene su podložne izmenama bez prethodne najave. Poslednja izmena: 30.11.2023 god.

 

O nama

Servis, održavanje i popravka klima uređaja. Rezervni delovi za sve tipove klima uredjaja.

Kontakt

MideaKlime.rs

kontaktirajte nas»

 

 

TOP
Midea klime .